Per Bruus-Jensen: Projekt liv

Bogen kan købes her

Per Bruus-Jensen har nu skrevet endnu en fremragende bog. Den har fået titlen “Projekt liv”

I bogen Projekt Liv behandles udviklingslæren i Martinus’ kosmologi, der udgør et verdensbillede, som helt bygger på intuition som kundskabskilde. Teksten er dermed i pagt med den såkaldte evige filosofi, som mange i dag taler om, og som hovedsageligt er fremkommet ad intuitiv vej. Denne filosofis hovedtræk genfindes også i mange ældre visdomstraditioner: i taoismen, vedafilosofien, teosofien, sufilæren m.fl. Den forekommer endvidere i mange nye tankeretninger, fx i en del af ”New Age” -tænkningen. Og den findes endelig i Martinus’ kosmologi, hvor den er tilført ny viden, som er fremlagt i logiske tankerækker, præget af stor detaljerigdom, og hvor detaljerne afdækker en dyb indre, kosmisk sammenhæng – en kosmisk helhed.

Projekt Liv repræsenterer en bearbejdet og forkortet udgave af Per Bruus-Jensens to-bindsværk ”Eksistens og udødelighed” (1982).

Projekt Liv hviler i første række på et indgående, mangeårigt studium af Martinus’ værker, suppleret af intensiv undervisning hos Martinus personligt i årene 1958-68. Hvortil kommer et ikke mindre indgående studium af forskellige naturvidenskabelige discipliner – i første række fysik, kemi, astronomi, biologi, filosofi og videnskabsteori – idet forfatteren lige fra sit første møde med Martinus og hans arbejde så en opgave i bane vej for en modsigelsesfri forening af de to typer verdensbillede – det fysiske kontra det åndelige; det objektive kontra det subjektive.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of