Foredrag

Dette er en autogenereret liste over foredrag. Du kan også gå vores mere overskuelig oversigt over Martinus foredrag.

Humanitetens vokseværk (Solveig Langkilde)

“Humanitetens vokseværk” Foredrag af Solveig Langkilde. Udviklingen går ifølge Martinus stærkere og stærkere. Det sker gennem alle slags kriser: naturkatastrofer, oprør mod diktatur, økonomiske kollaps, arbejdsløshed, social uro og individuelle udfordringer af alle mulige slags. Hver eneste krise er meningsfuld og forvandler os hen imod større humanitet og visdom. Resultatet bliver en fredelig verden med…

Den globale krise er fødselsveer (Ole Therkelsen)

Martinus Darwin Ole Therkelsen

“Den globale krise er fødselsveer” Foredrag af Ole Therkelsen. Afholdt på Væksthøjskolen d.7/2-2007. “De store kriser på kloden bevirker, at det enkelte menneske og hele verdenssamfundet er under en stor og dramatisk forvandling, der er indledningen til en verdensepoke. Erfaringerne fra alle fejltagelser og lidelser afføder en ny humanitet.” Produceret af Væksthøjskolen i samarbejde med…

Den sunde kost (Ole Therkelsen)

“Den sunde kost” Foredrag af Ole Therkelsen. “I sin bog ‘Den ideelle føde’ anbefaler Martinus (1890-1981) vegetarisme, og han påviser alvorlige konsekvenser af flere livsstilssynder. Hans analyser af den sunde vegetariske kost bliver efterhånden bekræftet af den moderne ernæringsvidenskab. Ud over en fysisk er der undertiden også tale om en sjælelig underernæring.” Optaget på Væksthøjskolen…