“Livets Bog I”, Martinus Institut Borgens Forlag Kbh. 1981

“Livets Bog II”, Martinus Institut Borgens Forlag Kbh. 1982

“Livets Bog III”, Martinus Institut Borgens Forlag Kbh. 1982

“Livets Bog IV”, Martinus Institut Borgens Forlag Kbh. 1983

“Livets Bog V”, Martinus Institut Borgens Forlag Kbh. 1983

“Livets Bog VI”, Martinus Institut Borgens Forlag Kbh. 1984

“Livets Bog VII”, Martinus Institut Borgens Forlag Kbh. 1985

 

“Det Evige Verdensbillede I”, Martinus Institut Kbh. 1963

“Det Evige Verdensbillede II”, Martinus Institut Kbh. 1964

“Det Evige Verdensbillede III”, Martinus Institut Kbh. 1978

“Det Evige Verdensbillede IV”, Martinus Institut Kbh. 1994

 

“Logik”, Martinus Institut Kbh. 1978

“Bisættelse”, Martinus Institut Kbh. 1978

 

Bog 1 “Menneskehedens skæbne”, MI Kbh. 1979

Bog 2 “Påske”, MI Kbh. 1979

Bog 3 “Hvad er sandhed”, MI Kbh. 1967

Bog 4 “Omkring min missions fødsel”, MI Kbh. 1977

Bog 5 “Den ideelle føde”, MI Kbh. 1980

Bog 6 “Blade af Guds billedbog” – Pinseglans over livet, MI Kbh. 1967

Bog 7 “Den længst levende afgud”, MI Kbh. 1969

Bog 8 “Menneskeheden og verdensbilledet”, MI Kbh. 1985

Bog 9 “Mellem to verdensepoker”, Forlaget Kosmos Kbh. 1948

Bog 10 “Kosmisk bevidsthed” – Mental suverænitet, MI Kbh. 1979

Bog 11 “Bønnens mysterium”, MI Kbh. 1977

Bog 12 “Vejen til indvielse” – Omkring mine kosmiske analyser – Gavekultur, MI Kbh. 1980

Bog 13 “Juleevangeliet”, MI Kbh. 1967

Bog 14 “Bevidsthedens skabelse” – Tanker omkring påske – Julelysene, MI Kbh. 1969

Bog 15 “Ud af mørket” – Et glimt fra verdensgenløsningen – Getsemane Have, MI Kbh. 1969

Bog 16 “Reinkarnationsprincippet” – Universets mælkeveje – Unaturlig træthed – Gennem verdensaltets tomrum, MI Kbh. 1969

Bog 17 “Verdensreligion og verdenspolitik” –  Jordmenneskenes skæbneårsag – Pilatus, Kristus og Barabas – Hvorfor skal man tilgive sin næste?, MI Kbh. 1979

Bog 18 “Livets skæbnespil” – Den store fødsel – Primitiv og intellektuel gudsdyrkelse – “Dyrets billede” og “Guds billede”, MI Kbh. 1969

Bog 19 “Kosmiske glimt” – Lavintellektualitet og højintellektualitet – Det femte bud, MI Kbh. 1969

Bog 20 “Meditation” – På kærlighedens alter – Menneskeheden ét med Gud, MI Kbh. 1973

Bog 21 “Hinsides dødsfrygten” – Det psykiske tempel – Dømmer ikke – Vejen, sandheden og livet, MI Kbh. 1973

Bog 22 “Livets vej” – Mentale fængsler – Den sekundære og den primære opstandelse, MI Kbh. 1975

Bog 23 “De levende væseners udødelighed” – Åndsvidenskabens nødvendighed – Primitivitet og overtro, MI Kbh. 1975

Bog 24 “Kulturens skabelse”, MI Kbh. 1977

Bog 25 “Vejen til paradis”, MI Kbh. 1977

Bog 26 “Djævlebevidsthed og Kristusbevidsthed” – Udødelighed – Guds skabelse af mennesket – Verdenssituationen og “Guds billede”, MI Kbh. 1989

Bog 27 “Verdensfredens skabelse” – Jeg’et og evigheden, MI Kbh. 1977

Bog 28 “To slags kærlighed”, MI Kbh. 1986

 

Kosmos 1932, Orienterende oplysninger angående mit åndelige arbejde

Kosmos 1938, 12 Dommedag

Kosmos 1971, 20 Nationalisme og internationalisme

Kosmos 1972, 11 Gennem skærsilden

Kosmos 1974, 10 Moralsk uddannelse

Kosmos 1987, 9 Om selvmordere

Kosmos 1988, 8 Gennem dødens port

Kosmos 1991, 8 Kristusprincippet

Kosmos 1994, 8 Kristi genkomst  talsmandens komme

 

Martinus: Foredrag på bånd 1964: Universets tale I, II

 

“Martinus Erindringer”, Zinglersens Forlag Kbh. 1987

“Martinus som vi husker ham”, Zinglersens Forlag Kbh. 1989

 

“Det Gamle Testamente”, Det Danske Bibelselskab Kbh. 1965

“Det Nye Testamente”, Det Danske Bibelselskab Kbh. 1965

Pin It on Pinterest

Share This