Vi foreslår, at du altid opbevarer et personligt oplysningskort hos dig, f.eks. i din tegnebog, pung eller taske. Her kan angives vigtige oplysninger om behandling af dit afdøde legeme, og hvem der skal kontaktes. Det mindsker risikoen for, at der i tilfælde af pludselig død bliver foretaget handlinger, som strider mod dine ønsker. Se eksempel nedenfor. Du kan supplere med de officielle obduktionskort og donorkort fra Sundhedsstyrelsen, hvorpå man evt. også kan angive mere differentierede oplysninger om sine personlige valg.

(Kortet kan klippes ud/printes, foldes og opbevares i et plastomslag)
Human begravelse ved død

Bliv doner - donerkort
Kortet kan udskrives fra hjemmesiden www.blivdonor.dk

obduktionskort

Kortet fås på apoteker, i lægers venteværelser og mange andre steder. Man kan også udskrive det her fra hjemmesiden www.sundhed.dk

Man kan tillige tilmelde sig donorregistret og angive ovenstående oplysninger via www.sundhed.dk.

Via www.sundhed.dk kan man tillige oprette et livstestamente, hvis man ønsker at undgå livsforlængende behandling i tilfælde, hvor man måtte være uafvendeligt døende.

Pin It on Pinterest

Share This