MartinusForumDk

Det bedrer seg i Ru...
 
Del:
Notifications
Clear all

Det bedrer seg i Russland.

59 Indlæg
1 Brugere
0 Likes
846 Set ialt
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Tråden som heter "Hva hender Russland?", skulle snart til å bli uoversiktlig, så derfor oppretter jeg denne tråden, som heter "Det bedrer seg i Russland.". Her er en tekst/artikkel.

Vennlig hilsen convel.

Artikkel følger nedenfor.

Den Russiske folkesjel.

Selv om en stor del av det Russiske folk, bor i by, så bor en passelig halvpart ute på landet. Mange av de som bor i by, drar ut på landet ofte, så dette viser at veier og koblinger til landet er i god orden. Som jeg sa, er det Russiske folk, et høy-kulturelt folk og med et høy-kulturelt språk, og har blant andre ting god kommunikasjon ut til landet, landeveiene er i god stand sett i forhold til farkostene. En av grunnene til at Russerene drar ut på landet så ofte, er den visdoms-dyrkende natur de har, som, visdommen, er å finne blant annet, i stor grad ute på landet.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 14/06/2022 19:41
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Om Russlands høy-kultur.

Man skulle tro, om et så fattig land som Russland er i Vestlige øyne. At de bare bodde på landet. Dette stemmer ikke. Russland har store byer, og store deler av Russlands befolkning bor der. Russiske hus i de store byene, består som oftest av mur og betong. Dette er ikke et utslag av fattigdom, men, det er det høy-kulturelle folkets gamle visdom, om at det bare blir så det holder. De store byene mangler, forsåvidt sannsynligvis ikke glasshus så det holder.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 15/06/2022 11:31
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Hei systemoperator.

Det ble litt mye, for meg, med innlegget over. Så jeg ber dere systemoperatorer om å ta innlegget ned.

Hilsen convel.

 
Lagt op : 15/06/2022 11:33
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Skriving, Russland.

Hvis man skulle beskrive Russland, rett fram. Ville det høres ut som USA. Store utviklede land, som USA, og Russland, beskrives ganske så likedanne. Et eksempel på dette følger her. En Storby i Russland, blant de store byer, når vi kommer til veien ut av byen, følger byen lavere blokker og til slutt store hus. Vi kommer da til tettbebyggelse, er neste. Så følger et stykke unna, småbyene fra de store byer.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 15/06/2022 18:51
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Hei systemoperator.

Det ble litt mye, for meg, med innlegget over. Så jeg spør kan dere systemoperatorer ta innlegget ned igjen.

Hilsen convel.

 
Lagt op : 15/06/2022 18:53
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Norge i fred, med Russland.

Siden 2. Verdenskrig, har Norge levd i fred med Russland. Russland kom over Russer-grensen, inn til Norge mens det var okkupasjon av Tyskerene, under 2. Verdenskrig. Dette er gamle dype bånd, siden tiden Russland var Sovjetunionen, og Russland gjorde et stort frihetsarbeide, her i Nord-Norge, før de dro tilbake til Russland igjen. Siden har det vært, fred ved grensen fra Norge til Russland. Bare selve grenseområdet, hvor det var høye gjerder, den totalitære grensen til Russland, var stenket av krig, hvor man kunne bli skutt for bryte forbudet mot å passere grensen. Det har selv om 2. Verdenskrig var, likevel ikke vært mulig å passere grensen for de Norske.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 16/06/2022 01:55
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Hei systemoperatorer.

Det ble faktisk litt for mye, for meg, med innlegget over også. Så jeg spør dere systemoperatorer om dere kan ta innlegget ned igjen.

Vennlig hilsen convel.

 
Lagt op : 16/06/2022 02:33
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Hei, her er en informasjons-notis.

Jeg skrev og la ut noen artikler om Israel, noen om Australia, og noen om landet Jordan. De ble lagt ut et annet sted på Internet, og er tatt ned igjen.

Vennlig hilsen convel.

 
Lagt op : 23/07/2022 20:46
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Her er en artikkel, med hvilket jeg har ment å hjelpe til, verden såvel som Russland.

Pengesystemet i Russland, idag.

Som vi vet, har Russland gått over til pengesystem, med rubelen som betalingsmiddel. Dette gjelder den Demokratiske delen av Russland, men ikke det gamle Russland med sitt gratissystem fortsatt vedvarende idag. Det gamle Russland'et jeg her prater om, er med forbedringene sine, idag, siden det ble endret fra Sovjetunionen tiden, etter Glasnost. Pengesystemet i Russland, er som vi skal inn på her, likelønthet for folket. Russland er en arbeider-stat, så eng. "here goes". I Russland, av idag, får alle mennesker, arbeidende som syke, like mye penger, det er likelønthet, visstnok med den klausul at pengene må brukes opp, jeg er ikke sikker, dette er visst mellom hver 14. dag til hver hele måned, at penger deles ut. Hvis man skal få mer penger, enn dette i Russland, flere rubler, må man være høyt utdannet. Til de som ønsker å flytte til Russland, denne arbeider-staten som tenker likt, så må jeg fortelle at, dessverre det blir vanskelig, for Russland er et strengt regime. Det er nok, sikkert også feil eller mangler ved dette likelønthet-systemet, da det er vanskelig å utvikle et sånt system. Er arbeider-stater noe som man vil flytte til, så kan jeg anbefale å se på Skandinavia. Skandinavia, hele, har hatt sin Viking-tid og er i etterkanten av dette, kommet langt i human tenkning. Alle land i Skandinavia hadde Viking-tiden, og selv om det er høyre-siden eller det konservative som styrer i et Skandinavisk land, tenker landet humant, og altså arbeider-siden. Dette med forskjell fra den strenge arbeider-staten Russland. Skandinavia tenker mer humant, eller mykere arbeider-siden i politikken, men disse små landende tenker dog arbeider-politikken i stor grad, uansett hvem det er som styrer landet. Så, jeg må nesten henvende, de som ikke kan tenke seg, Russlands strenge regime som jeg advarer mot, å bare flytte til og tro at man kan leve der gratis. Jeg må henvende disse, til de humant arbeider-vendte landende i Skandinavia.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 03/12/2022 01:09
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Angående min bruk av begrepet strengt regime.

Jeg nevnte i forrige tekst Russland, som strengt regime. Dette begrepet har jeg brukt, for å forståeliggjøre for de nevnte mennesker, at Russland er, som jeg skulle til å si, et strengt land. Jeg skal ikke her diskutere om Russland, er et regime eller ikke, heller ikke skal jeg diskutere om Russland er et strengt regime eller ikke.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Lagt op : 03/12/2022 03:11
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Noe viktig må sies.

Jeg har nå, levd med denne Sovjetunionen snart 1 år. Tiden har gått, med dette livet som det ble, både gode og dårlige ting det blev. Og jeg har nå endelig, gitt meg over til denne Sovjetunionen Livet ble ikke som før igjen.

Både gode og dårlige ting det ér.

Markus Gyltnes, 2022.

Hilsen Markus

Dette indlæg blev ændret 2 år siden af convel2
 
Lagt op : 22/12/2022 07:26
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Russland stiger fornemt framover.

Jeg skal nevne noe om Russland, som man kanskje ikke tenker på til vanlig.

Russland er et land av stor stabilitet, i resten av Verden. Man tenker kanskje ikke så ofte på det, men det er sjelden vi hører Russland, lengere, klage over innenlands forhold. Russland har over år, samlet i en sekk, sine innenlands problemer, vi i resten av Verden vi har hørt om alle de store problemene alt. Russland har kjente problemer, over en lang rekke år har landet kjente problemer. Og vi hører sjelden Russland, klage over innenlands problemer, sånn sett har landet stabilitet i sine problemstillinger, og man kan si at Russland, stiger fornemt framover.

Russland har riktignok Corona, som resten av Verden har dette problemet, men når det gjelder de andre problemene, hører vi ikke landet klage. Og, man kan si at Russland stiger fornemt framover, bortsett fra Corona som alle land har.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 24/06/2023 00:07
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Russland, et "hellig land".

Russland er et land av industri, kultur, og storpolitikk, men er dessuten et "hellig land". Hva mener jeg med at Russland er et "hellig" land? Russland er et land med en ærverdig tenkende og følende befolkning. De har kanskje ikke noen religion, landet Russland, men de har sin gamle åndelighet inntakt. Denne åndeligheten, den gamle, sammen med dagens industristandard, har fått meg til å kalle Russlands befolkning, for et gammelt folk som "the ancients". Russland er ved siden av å være et land av fremskreden industristandard, et høykultivert land åndelig sett, og Russland er derfor et "hellig" eller blant hellige land, skal vi se nærmere på det.

Markus Gyltnes, 2023.

Dette indlæg blev ændret 1 år siden af convel2
 
Lagt op : 12/07/2023 00:25
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Russland, et "hellig land", men.

Som jeg nevnte er Russland, et "hellig" eller hellig land. Russland er på mange vis å sidestille med, Vestens land. Landet har ikke like utviklet teknologi som Vesten bruker, og har som vi kjenner til et problem med fattigdom. Til gjengjeld, for å sammenlagt være som i Vesten, så er Russland et noe "hellig" eller et hellig land. Sammenlagt således, stiller Russland seg sammen med Vesten, i forhold til verdens øvrige land.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 14/07/2023 11:03
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Russland, et "hellig" land, men det er mer.

Som jeg nevnte, er Russland et "hellig" eller et hellig, land. Men, Russland er ikke så hellig som de klassiske hellige-landene vi kjenner til, f.eks. ikke India. Kanskje er Russland ikke så hellig som India, eller f.eks. Israel, men, noe hellig er da Russland. Russland er kanskje ikke blant de hellige landende vi kjenner, men, noe hellig er da Russland ettersom jeg vet.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 15/07/2023 16:09
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Hei, det har sneket seg inn en feil, i leseligheten av dette ovenstående dokumentet. Rettet utgave følger nedenfor.

Russland, et "hellig" land, men det er mer.

Som jeg nevnte, er Russland et "hellig" eller et hellig, land. Men, Russland er ikke så hellig som de klassiske hellige-landene vi kjenner til, f.eks. ikke India. Kanskje er Russland ikke så hellig som India, eller f.eks. Israel, men, noe hellig er da Russland. Russland er kanskje ikke blant de store hellige landende vi kjenner, men, noe hellig er da Russland ettersom jeg vet.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 15/07/2023 16:46
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Russland, et "hellig" land, og mer.

Russland er som sagt, ikke like hellig som land som India og Israel. Men, Russland taper seg ikke herved, Russland er å sammenlikne med Vestlige land i sin standard, tilsammen eller sammenlagt. Russland er høyst med på verdens konkurranse om å være blant verdens beste land, å bo i eller være fra, selv om landet ikke er like hellig som India og Israel. Russland er sammenlagt med sin teknologiske standard m.m., og sin noe hellighet eller som noe et "hellig" eller et hellig land, sammenlagt er Russland på nivå med Vesten, i å være et bra land å komme fra.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 15/07/2023 23:58
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Russland, et "hellig" land, konklusjon.

Jeg nevnte at Russland er et hellig land. Kanskje ikke så hellig som India, og f.eks. Israel. Likevel er landet Russland, et noe "hellig" eller hellig land. Russland er dessuten, blant Verdens "hellige" eller hellige land.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 16/07/2023 14:55
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Russland, et "hellig" land, oppsummering.

Russland er et "hellig" eller et hellig land. Kanskje ikke så hellig som India, og f.eks. Israel. Russland med sin fremskredne ånd er hellig, og sammen med sin teknologi m.m., er landet å sammenlikne med Vestlige land.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 17/07/2023 14:21
(@convel2)
Indlæg: 1412
Medlem
Topic starter
 

Russland er ikke et feilfritt land, men Russland er et land.

Russland er et land, er en nasjon. Og Russland, har hatt sine seiere og sine tilbakeslag gjennom tidene.

Jeg skal her forsøke, å rettferdiggjøre Russland som nasjon, sett i lys av Martinus' alt er såre godt. Russland er en ekstrem arbeider-nasjon, her i vår Verden. Selv om landet, har skiftet over til pengesystemet, for det meste, så er det sånn at gasjen er begrenset, beregnet til hver person, og som må brukes opp hver måned den utleveres. Gasjen er i rubler. Altså, er det sånn at arbeider-moralen fortsatt er den rådende i Russland.

Vi i Vesten, ser på arbeider-tenkning med positive øyne, såvidt jeg vet. Men Russland betraktes ikke i Vesten blant folk flest, som annet enn en ekstrem arbeider-nasjon. Likevel, sier jeg, her, at arbeider-moral ikke er å forakte i vår store mørke verden, hvor diktator-regimer råder, et nøkkelord her er land med fiktive demokratier. Russland har en stor og sterk arbeider-moral, og landet er ikke å kimse av, av denne grunn. Man tuller ikke med Russland, ikke bare fordi de er store og sterke og tildels fiendtlige utadtil avhengig av grunnen, men også skal man ikke tulle med Russland i og med, deres store og sterke arbeider-tankegang. Russland er kanskje ikke alltid like vennlig, men landet er med sin store ære, et arbeider-land, en nasjon av arbeidere.

Markus Gyltnes, 2023.

 
Lagt op : 01/08/2023 17:16
Side 1 / 3

Skriv et svar

Forfatter navn

Forfatter Email

Titel *

 
Forhåndsvis 0 Revisions Gemt
Del: