MartinusForumDk

De gamle mennene. e...
 
Share:
Notifications
Clear all

De gamle mennene. epidemien

8 Posts
1 Users
0 Likes
420 Views
convel2
(@convel2)
Posts: 811
Member
Topic starter
 

Hei, det er convel her.

Jeg har fått noe nyss i "de gamle mennene" og problemer i forhold til verdensepidemien.
Martinus, i sin tid hadde også problemer med "de gamle mennene", som til tider holdt tilbake Martinus' sak.
Det beste eksemplet på Martinus' prøvelser, er vel da de skulle overta saken fra Martinus. Det var da, Martinus sa "vi skal gjøre ingenting". Og kort tid etterpå døde Martinus, og saken ble på ordentlig vis, overført til Martinus-sakens råd, eller Rådet.

Angående verdensepidemien, så skulle landene vært åpne nå, etter min oppfattelse. Jeg tror det er "de gamle mennene" som krangler om, hvem som skal være først, og da vil ingen fire på noen krav. Noen må jo være de første lændene, til å åpne landegrensene sine.

Vennlig hilsen convel.

 
Posted : 19/06/2020 03:52
convel2
(@convel2)
Posts: 811
Member
Topic starter
 

Hei, her er aktuelle nyheter fra Corona-verdenen, men egentlig bare nyss.

God lesing.

Verdens land og folk.

Jeg hørte nyss om at "verden er i oppløsning". Dette skulle for meg tilsi, at Corona-epidemien har ført til at grunnleggende spørsmål stilles, og at moralen i folk svekkes.
Jeg hører på Martinus, jeg personlig, og jeg vet ut fra dette, at Verdens land og folk, alltid vil være Verdens land og folk. Mennesket utvikles sakte, og ikke fra ren bokviten alene. Verden er kommet langt i utvikling av teknologi, mener jeg. Men menneskets utvikling, fra naturmenneskestadiet til det virkelige menneske, springer ut fra moralen som mennesket har.
Corona-epidemien, kan mennesket lære moral av, sier Martinus sånn som jeg forstår Martinus-kosmologi. Jeg stiller åpent et spørsmål, her, om tradisjoner, gammel viten, og de gamle moralske retningslinjene eller de gamle moralske tekstene, såsom Bibelen, om disse tingene blir med videre i menneskets utvikling framover. Kanskje gjenfinnes gamle tradisjoner, linjer og lærer, på et senere tidspunkt.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen "convel".

 
Posted : 08/06/2021 21:14
convel2
(@convel2)
Posts: 811
Member
Topic starter
 

Hei, igjen.

De to forrige innleggene på denne tråden, er til opplysning av type "konspirasjons nyheter", for de som ikke har oppfattet det selv. Og jeg vet ikke hvor mye det er i dem.

Hilsen convel

This post was modified 1 år ago by convel2
 
Posted : 09/06/2021 00:48
convel2
(@convel2)
Posts: 811
Member
Topic starter
 

Corona-skriftene.

Med hensyn til Corona-skriveriene, tjener jeg ikke til annet enn Herren Gud Faders biff og vann.

Markus Gyltnes.

Vennlig hilsen "convel".

 
Posted : 08/09/2021 20:19
convel2
(@convel2)
Posts: 811
Member
Topic starter
 

Hei, her er et annet synspunkt på "de gamle mennene" som styrer mange av tingene i verden.

"De gamle mennene, og gammel tid".

Jeg skulle her, til forskjell fra mange unge menneskers synspunkt, eller følelser, fortelle noe positivt og ordentlig om "de gamle mennene", som "styrer verden".

Jeg hadde selv under initielle artikler/tekster, skriving av, problemer med å argumentere riktig, så "de gamle mennene som styrer verden, fra gammel tid av, og også nyere tid styrer", skulle forstå dette budskapet/stoffet riktig. Man må nemlig ha godkjennelse fra "de gamle mennene" for å få gjort, eller endret noe i verden.

Over til å fortelle, for unge mennesker og andre som sliter med å få godkjennelse fra "de gamle mennene, som styrer i verden". Jeg skal fortelle at dette er mennesker, oppe i alderen gjerne, som vet mange ting fra et langt liv, og som har gjort noe i verden. De vet hvordan ting må være, for at ting skal fungere bla., og bestemmer heldigvis mange og man skulle tro nesten alt, i verden. Heldigvis, sier jeg til dere unge, eksisterer "de gamle mennene" fra gammel tid, og også idag.

Markus Gyltnes, 2021.

Vennlig hilsen "convel".

 
Posted : 14/09/2021 11:52
convel2
(@convel2)
Posts: 811
Member
Topic starter
 

Her er en "konspirasjonsnyhet", som angår Corona.

Teknologisering og teknisk overdrivelse, i Scandinavia.

Siste nytt fra "konspirasjonsnyhet"-verdenen, er dette. At det foregår blant befolkningen, overdreven dyrkelse av teknologi og teknisk struktur, omkring Corona-epidemi systemet. Det foregår såsom dyrking av, det jeg synes husker, Triton-5 systemet og Corona-epidemi systemet blandet sammen. Til min viten er dette feil for Norge og Scandinavia. Vi har ikke Triton-5 på dette viset, så stort, her. Vi baserer oss på sammenføyde av tre båter, hjemmesnekring, og såsom Vikingskipet på Hamar, i Norge. Også er scandinavisk prosa sånn at det skal være, som nordmenn, og ur-norske mennesker og slekter som strekker seg tilbake til vikinge-tiden, og dette er et eksempel fra Norge. Vi dyrker ikke Triton-5 vi, som de gjør utenfor Scandinavia, vi dyrker sammenføyde båter av tre, og hjemmesnekring, og som sagt bruker den lære eller prosa som etter norsk eksempel er nordmenn er alle i Norge før den tid prosa om f.eks. Kvener kom.

Markus Gyltnes, 2022.

 
Posted : 13/02/2022 15:18
convel2
(@convel2)
Posts: 811
Member
Topic starter
 

Hei, systemoperatorer.

Det ble litt for tungt, for meg, å bære dette innlegget også. Så jeg ber dere systemoperatorer, om å ta det ned igjen.

Takk for hjelpen.

Hilsen convel.

 
Posted : 13/02/2022 17:39
convel2
(@convel2)
Posts: 811
Member
Topic starter
 

Markus Gyltnes, og "de gamle mennene".

Det stilles et spørsmål ved, Markus Gyltnes utgåing til, Filantrop autoriteten i mange ting/lærer. Er Markus Gyltnes, dermed blitt blant "de gamle mennene", jeg nevner ovenfor? Svaret på dette, er at dette må bli til enhvers vurdering selv, om Markus Gyltnes er blitt "de gamle mennene" selv. Formelt sett kan, en Filantrop autoriteten i mange ting/lærer, henregnes blant "de gamle mennene", mener jeg. Men, jeg mener også dette må være opp til en selv, om Markus Gyltnes er blitt eller ikke. Jeg, Markus Gyltnes, regner meg foreløpig selv, ikke som blant "de gamle mennene", men kan være et spørsmål til siden, da jeg er blitt formelt sett eller på ordentlig, Filantrop autoriteten i mange ting/lærer, altså blant autoritetene i Norge og verden.

Markus Gyltnes, 2022.

This post was modified 2 måneder ago by convel2
 
Posted : 26/09/2022 02:58

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

 
Preview 0 Revisions Saved
Share: