“Menneskets spirituelle og seksuelle udvikling” (Del 2 af 3)

Foredragsholder: Alex Riel
Seminar afholdt i Århus d.25/3-2012
Optaget af Martinus Forum.

Den danske intuitionsfilosof Martinus (1890-1981) beskriver, hvorledes nutidens mennesker befinder sig i en overgangsfase fra en fokusering på selviske overlevelsesværdier til humane menneskelige værdier. Det skyldes at alt i vores psyke er under forandring og her er menneskets spirituelle og seksuelle udvikling central. Gamle religioner og moralnormer uddør og nye åndsvidenskabelige verdensbilleder vinder indpas i kulturen og i menneskers hverdagsliv. Martinus beskriver i sine værker, hvorledes der ligger åndelige seksuelle udviklingsstrukturer bag omformning fra dyr til humane mennesker. Det er således vores åndelige seksuelle udviklingsstrukturer, der er årsagen til psykens forvandling i mennesket. Det forandrer også menneskets seksuelle adfærd og den måde vi vælger at leve sammen på. Det har vi allerede set i mange frie demokratier, hvor der fremkommer et mere tolerant syn mellem mennesker, med lighed mellem kønnene og accept af anderledestænkende mennesker, særligt på det seksuelle område. Det er dog også en udvikling som kan skabe stor forvirring og frygt for fremtiden, fordi vi ikke ved, hvem det er, vi er på vej til at blive.

Vi vil på dette seminar kortlægge denne udvikling, ud fra Martinus beskrivelser af menneskets spirituelle og seksuelle udvikling med henblik på at vise, hvorledes der er en parallelitet mellem menneskets spirituelle udvikling og menneskets seksuelle udvikling. Det er en udvikling som bekræftes af ny forskning fra psykologien og fra samfundsforskningen. Vi vurderer Martinus beskrivelser i forhold til denne nye forskning.

Formålet er at give deltagerne en forståelse af de gennemgribende forandringer der finder sted i nutidens menneskehed på det spirituelle og seksuelle område. Med denne viden kan man bedre arbejde med udviklingen, både på det personlige plan og i samfundssammenhænge. Man formår hermed at se sin egen psyke og andre mennesker i et større meningsfuldt forandringsperspektiv, der vil frembringe en ny global næstekærlig kultur.

Tak til Alex Riel, arrangørerne i Århus og Hanne Myrfeld for tilladelse til at filme seminaret. Også tak til Peter Møller Ravn for teknisk bistand med lyden.

0 0 vote
Article Rating
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Pin It on Pinterest

Share This