Vi gör tillsammans en resa i bildens och ordets form igenom den livsenhet som vårt
solsystem utgör. Som alla utvecklade livsenheter eller organismer på det fysiska
planet har också solsystemet enligt Martinus två slags centra: ett sexuellt och ett
intellektuellt. Vilka dessa centra eller krafter är ska vi undersöka under denna
temadag, där vi också kommer att sätta fokus på nya spännande forskningsresultat och
hypoteser som är på väg att revolutionera den traditionella bilden av solsystemet
inom naturvetenskapen, och som i förlängningen också kan bli en bro till den andliga
vetenskapens analys av denna makrokosmiska livsenhet och förståelsen av hela kosmos
som levande.

Pin It on Pinterest

Share This