“Den globale krise er fødselsveer”

Foredrag af Ole Therkelsen. Afholdt på Væksthøjskolen d.7/2-2007.

“De store kriser på kloden bevirker, at det enkelte menneske og hele verdenssamfundet er under en stor og dramatisk forvandling, der er indledningen til en verdensepoke. Erfaringerne fra alle fejltagelser og lidelser afføder en ny humanitet.”

Produceret af Væksthøjskolen i samarbejde med Maria Zelina Storborg og Flemming Olsen.

Lagt på martinusforum.dk med foredragsholderens tilladelse.

Pin It on Pinterest

Share This