Hvis Gud som hævdet er ophav til alt, hvad der findes, må det foruden alt det lyse og gode også inkludere alt det mørke og onde i tilværelsen. Men hvorfor er det således…? Er Gud personlighedsspaltet, eller hvad…? Og hvordan skal man som menneske kunne ære og tjene en sådan Gud…? Og hvad med bønnen…? Hvem eller hvad er det, man beder til…?

Tydeligt nok vigtige, eksistentielle spørgsmål, der melder sig, hvis verden virkeligt befinder sig i gæld til en Gud, der med baggrund i almagt er ophav til både det gode og det onde i tilværelsen. Men findes der også overbevisende svar på sådanne spørgsmål…?

Ja, absolut! Med afsæt i den danske mystiker og intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981) løser denne lille bog på en klar og enkel måde både disse og mange andre lignende gåder og giver samtidig anvisning på, hvordan man positivt og konstruktivt kan forholde sig til det gudsbegreb, som kommer til udtryk…

Læs den, og døm selv…!

http://www.nordisk-impuls.dk/index.php?option=com_hikashop&view=product&layout=show&Itemid=163

Pin It on Pinterest

Share This