Alex Riel har udgivet en ny bog med titlen “Bevidsthedens evolution”. I følge Alex Riel selv, så ” omhandler [bogen] menneskehedens meningsudvikling og Martinus arbejde spiller en central rolle, særligt i beskrivelsen af seksualitetens evolution, samt lidt om forholdet mellem sjæl,biologi og kvantefysik.

Her er et udsnit af bogens beskrivelse fra http://www.noetisklivsfilosofi.com/#!bevidsthedens-evolution/c1dho:

Bogen handler om, hvorledes nye verdensbilleder er ved at opstå, som beror på bevidsthedens evolution. Forskning fra videnskaberne viser, hvorledes hele vores psyke forandrer sig evolutionært, og er grundlaget for menneskehedens meningsudvikling.

Menneskets bevidsthed forandrer sig via ændringer i vores bevidsthedsegenskaber, livsfilosofier, livsrum, mentale tilstande og seksualitet. Der argumenteres for, at dette fører til et nyt spirituelt erkendelsesniveau for hele menneskeheden, hvormed mennesket kan erkende livets mening. Hermed bygges der en bro til de mystikere, som fra mange forskellige kulturer har beskrevet, hvorledes bevidsthedens evolution er grundlaget for både universets og menneskehedens udvikling.
Med denne nye bevidsthed formår menneskeheden at etablere en global sammenhængskraft, hvormed det bliver muligt at løse menneskehedens globale udfordringer.

Læseren præsenteres for metoder, der gør det muligt at bidrage til denne udvikling, hvor personlig udvikling og samfundsudvikling ikke kan adskilles. Bogens formål er således at vise, hvorledes bevidsthedens evolution er et nyt meningsudviklende paradigme, som man kan deltage i og anvende i hverdagen.

God læselyst!

Pin It on Pinterest

Share This