I Kosmos nr. 9 og 10 årgang 1951 publicerede Martinus artiklen "Kan man leve uden Gud?"

Den er en spændende beskrivelse af Guddommens natur, og hvordan vi kan leve i kontakt med de guddommelige principper

Kan man leve uden Gud? 1

Kan man leve uden Gud? 2

I Livets bog 6, stk 2086 skriver Martinus ligeledes:

Når det primitive menneske tror, at hele verdensaltet styres af guder eller en guddom, der sidder et sted oppe i himlen og ser sådan eller sådan ud i rent legemlig form eller skikkelse, er det også overtro, men denne er ikke nær så langt fra sandheden som den materialistiske videnskabsmands gudløse opfattelse. Alle naturens processer ender altid uundgåeligt i et slutfacit, der er til glæde og velsignelse for levende væsener. Denne kærlighedsmanifestation bag naturen eller verdensaltet, som vi allerede er godt kendt med, gør et forsyns eller en levende, alkærlig guddoms eksistens til kendsgerning. Og med denne kendsgerning som fundament for sind, tanke og praktisk væremåde kan vi nu tåle at blive stedet ansigt til ansigt med dette kærlighedens ophav eller alle levende væseners evige Fader i livstemplets allerhelligste.

Pin It on Pinterest

Share This