I Kosmos nr. 7, 1947 offentliggører Martinus artiklen "åndsvidenskabens nødvendighed"
 
Artiklen beskriver den nuværende materialistiske videnskab som endnu ikke udgørende "sand videnskab", fordi der ikke tages højde for "den åndelige verden"
 
Martinus skriver i artiklen :" Vejen til Fred gaar udelukkende kun igennem Videnskabeliggørelsen af Væsenernes Tankeverden, saaledes at de bliver ligesaa hjemme i denne saakaldte "abstrakte" Verden, som de nu er hjemme i den konkrete fysiske Verden. Jordmenneskene kan ikke blive ved med kun at erkende den virkelige Verden, der direkte omslutter deres Jeg, som en blot og bar abstrakt eller imaginær Verden. Den maa blive ligesaa konkret eller realistisk som den fysiske Verden"

Pin It on Pinterest

Share This