MartinusForumDk

Information om foredraget
Foredragsholder: Erik Gerner Larsson
Dato: 7. juli 1971
Sted: Martinus Center Klint
Lydkvalitet: En anelse støj. Foredragsholder går væk fra mikrofonen et par gange. Tale er til at høre. Bånd vendes omkring 28min.

Brug af symboler/billeder i foredraget:
ca. 15m00s billede tegnet af Vitus.
ca. 19m30s Symbol 1 – Guds ånd over vandene
32m Symbol hvor man kan se forskellige riger. Der er en stjerne. Er muligvis Symbol 4 – vejen mod lyset
Er det de rigtige symboler?

Indhold i foredraget:
– Nogle tror at de ved. Dette gælder også indenfor kosmologien. Følelsesbegrundet.
– Tro kan kun erstattes viden via kosmisk selvoplevelse eller åbenbaring.
– Man må komme bort fra at ignorere begrebet tro.
– Kosmologien kan tilegnes via selvstudier.
– Lærer indenfor Martinus verdensbillede tager det de har forstået og er inspireret af og giver det videre.
– Man kan stå som troende overfor dele af kosmologien selvom man har forstået meget.
– Historie om Vitus.
– Mennesket har humor. Det har dyret ikke.
– Jordmennesket er under indflydelse af tre impulser (symbol 1).
– Villighed for at tage ansvar for sine egne handlinger i takt med åndelig modenhed.
– Skrift ekspert med solid viden om verdensbillede (den 3. eller ny verdens impuls).
– Erik Gerner Larssons møde med Martinus som 22 årig.
– Vær positiv tvivler.
– Maskine som påviser at planter kan skrige. Planten beder når “den hænger”.
– Dyret er et levende væsen og et yngre væsen end os selv.
– Jordmennesket kan sige “jeg”. Det kan dyret ikke.
– Udfordringer/smerte i forbindelse med mødet med åndsvidenskaben pga. afvigelse. Hjælp via Martinus arbejde. Hjælp til ikke at bruge den “løftede pegefinger”. Hjælpsomme “kødspisere” med få liv til at få det aflagt.
– Manglende ydmyghed.
– Stjerne (på symbolet) som symbol for mødet med Gud.
– Besked fra Martinus – tag godt imod de nye, som kommer til centeret.

Kommentarer til beskrivelsen?

Anden information:
– Link til foredrag der refereres til dagen før (endnu ikke udgivet).
– Link til foredrag om idealistiske bevægelser (ca. 36:00) (endnu ikke udgivet)

Relaterede sider:
Flere foredrag af Erik Gerner Larsson
Forumemne om bearbejdning af foredraget
Stil spørgsmål om foredraget
Relaterede spørgsmål og svar (tag).

ID: K157