Foredrag

Dette er en autogenereret liste over foredrag. Du kan også gå vores mere overskuelig oversigt over Martinus foredrag.

Ägande och fördelning av tillgångarna – Föredrag av Ulf Sandström

Udgivet af Martinus Center Varnhem Vägen till världsstaten kommer att gå genom en reformering av det globala rättssystemet och ge alla människor samma förutsättningar och möjligheter. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 saknar ett par avgörande paragrafer. Istället för dagens “makt är rätt” kommer en ny princip att gälla: ”rätt är makt” –…

En förenad mänsklighet – Föredrag av Olav Johansson

Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi ”Jordmänniskosamhället utgör en kosmisk realitet som befinner sig i utveckling. I denna utveckling representerar det ett stadium som kan betecknas som ett övergångstillstånd från ’djurriket’till ’människoriket’. Detta tillstånd kommer därvid att forma sig som en kamp mellan dessa två rikens ledande energier, vilka i sin tur kan betecknas som ’själviskheten’och…

Har människan en fri vilja? – Föredrag av Tryggvi Gudmundsson

Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi Martinus kosmiska analyser av vår eviga struktur och vårt medvetande ger oss en djupare förståelse av vad det vill säga att vara människa och vilka drivkrafter som ligger bakom vårt medvetande och våra handlingar. Om människan har eller inte har en ”fri vilja” har diskuterats i århundraden, och begreppet har…

Ett medvetet gudsförhållande, del 2 – Föredrag av Sören Grind

Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi I den andliga vetenskapen synliggörs vardagen som en dialog med ett levande världsallt. Gudsbegreppet blir närvarande i vårt dagliga liv. Vi är på väg att få ett mer medvetet förhållande till vår egen tankevärld. Bönen har här potential att bli ett avgörande redskap för vår mänskliga utveckling. Inspelat den 11…

Ett medvetet gudsförhållande, del 1 – Föredrag av Sören Grind

Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi I den andliga vetenskapen synliggörs vardagen som en dialog med ett levande världsallt. Gudsbegreppet blir närvarande i vårt dagliga liv. Vi är på väg att få ett mer medvetet förhållande till vår egen tankevärld. Bönen har här potential att bli ett avgörande redskap för vår mänskliga utveckling. Inspelat den 11…

I vårt kosmiska klassrum – föredrag av Nina Hedlund

Udgivet af Martinus Center Varnhem På jorden är vi alltid omgivna av livets lärobok. Ju fler “språk” vi kan läsa och tala desto roligare och skönare blir tillvaron – vilket är själva meningen med alltihop. Logik har inga pekpinnar, inga “gör så”, bara “om-så” eller i Martinus tappning: “när-så”. När vi lär oss älska alla…

Att finna meningen med livet – Föredrag av Lasse Malmgren

Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi Meningen med livet är en fråga som människor funderat över i alla tider – det är en av de ”eviga frågorna”. Men den som studerat Martinus kosmologi, tror sig veta, att det inte ska finnas några som helst frågor som inte kommer att få sina naturliga svar. I en tid…

Att råda över ett universum – Föredrag av Anne Pullar

Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi ”Vår tanke är den högsta yttre naturkraften för vår organisms mikroväsen”, skriver Martinus i boken Bisättning. Denna lilla bok innehåller revolutionerande kunskap om livet inuti vår egen kropp. Han kallar oss ”universumbärare”. Vi är dock till största delen omedvetna om den roll våra tankar och vårt levnadssätt har för invånarna…