Videoklip på Esperanto med Ole Therkelsen med titlen “La Kosmologio de Martinus estas spirita scienco”

Det er på youTube her: http://www.youtube.com/watch?v=-LDZnWipbiQ

På Vimeo her: https://vimeo.com/55150643

Pin It on Pinterest

Share This