Interview med Ole Therkelsen på engelsk om hans bog: “Martinus, Darwin and Intelligent Design”

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ihsWQheykrg

Vimeo: https://vimeo.com/7173636

Pin It on Pinterest

Share This