MartinusForumDk

Mennesket på vej I. Foredrag af Sv. Å. Rossen med udgangspunkt i Martinus Verdensbillede.

Mennesket er på vej fra dyreriget til menneskeriget, hvilket giver det vanskeligheder i form af sygdom, ægteskab o.lign.

Tendenser fra en lavere verden og idealer fra en højere verden skaber kollisioner i os. Den dyriske del af mennesket er selvopholdelsesdriften fra dyreriget, som er at være sig selv nærmest. Den kommer til udtryk i form af materialismen, dvs. penge, ting og status. Det menneskelige kommer til udtryk i jordmennesket som ønsket om at være sin næste nærmest.

Rossen bruge begreberne ønsker og begær som udtryk for henholdsvis det dyriske og det menneskelige. Begæret kan binde væsenet til noget som er udenfor sig selv. Begæret skaber en binding, som kun kan fjernes via eksplotioner f.eks. i form af vrede.

Årsag til sygdomme er mental disharmoni og ikke at følge livets love, f.eks. i form af ernæring og kødsspisning. Bøn kan være en hjælp, men man kan kun få de ønsker opfyldt, som ikke stopper den videre udvikling.

Foredrag er optaget i Martinus Center Klint i 1968. Originaloptagelsen er i dårlig stand.

Om Sv. Å. Rossen
Sv. Å. Rossen er født på Frederiksberg i 1933 og hørte foredrag af Martinus som dreng. Efter et prøveforedrag på Martinus’ Institut i 1955 for Erik Gerner Larsson, og en samtale med Martinus blev han knyttet til Martinus’ Sag som medarbejder. Han holdt det første kursus i 1963/64 på Martinus’ Institut, og underviste der samt på Martinus Center på Klint frem til omkring 2010. Sv. Å. Rossen er uddannet folkeskolelærer og skolepsykolog.

LINKS:
https://www.martinus-respondoj.info – Martinus opslagsværk
https://www.martinusforum.dk – artikler, video, m.m.
https://www.martinusguiden.dk – oversigt over Martinus aktiviteter i Danmark
https://www.martinus.dk/ – Martinus Institut

FØLG OS:
https://facebook.com/martinusforum

Digitalisering og udgivelse af foredraget er sket efter aftale med foredragsholder eller pårørende.

ID: S007b-2

Mennesket på vej I. Foredrag af Sv. Å. Rossen med udgangspunkt i Martinus Verdensbillede.

#Martinus #MartinusCenterKlint #MennesketPåVej