Big bang, universums expansion, svarta hål, mörk materia, mörk energi, vibrerande strängar, Higgspartikeln, våg/partikel-dualiteten, elektricitet och medvetande – hur kan dessa vetenskapliga upptäckter förstås i ljuset av Martinus kosmologi? Inspelat den 13 februari 2016, fjällgatan 23 B, stiftelsen Martinus kosmologi.

Pin It on Pinterest

Share This