Martinus ger oss förståelse för att hela den fysiska tillvaron är till för att vi på nytt ska kunna framträda som kosmiskt medvetna individer med en fullkomlig kärleksförmåga. Vår resa genom den fysiska tillvaron ger oss nödvändiga erfarenheter av mörkret. Varje hinder och svårighet som vi möter, kommer att bli till nytta och glädje när vi kan sätta in upplevelserna i rätt perspektiv. Förståelsen för vår egen kosmiska resa blir nyckeln till vår nya identitet. En identitet där vi är ett med kärleken och humaniteten. Inspelat 29 juni 2015.

Pin It on Pinterest

Share This