Vilken roll spelar vår relation till Gud i vår utveckling som moderna kulturmänniskor? Gud har inte på något sätt spelat ut sin roll, även om vår trosförmåga starkt är på retur. Vårt nya gudsförhållande kommer så småningom istället att bli en medveten korrespondens med ett levande världsallt. Denna korrespondens upplever vi både i vårt möte med vår nästa i vardagen och i vår intimaste personliga bön. Livet blir efterhand ett samtal med Gud på alla plan i våra liv. Inspelat den 7 juli 2015, Kosmosgården, Martinus Center Varnhem.

Pin It on Pinterest

Share This