Vår existens här på jorden är beroende av ett intimt samarbete mellan oss själva och alla de levande varelser som tillsammans utgör vår fysiska kropp. När dessa individer mår bra, så mår vi också bra. Martinus visar oss i sina analyser hur vi medvetet kan arbeta på att skapa en så bra miljö som möjligt i detta vårt inre universum. Inspelat på Kosmosgården, 9 Juli 2015, Martinus Center Varnhem.

Pin It on Pinterest

Share This