Udgivet af Martinus Center Varnhem

Livets skola har sin alldeles särskilda pedagogik. Individualiseringen är här hundraprocentig, alla elever får en, för var och en, särskilt anpassad ändamålsenlig undervisning. I Livets skola är också alla samtidigt både lärare och elever, och allt är lärosatser. Och slutmålet är detsamma för alla – om än inte samtidigt – nämligen att bli en riktig människa. Inspelat den 3 juli 2017, Martinus Center Varnhem

Pin It on Pinterest

Share This