Udgivet af Martinus Center Varnhem

När man upplever livets mörkare sidor kan man ibland önska att allt bara vore en dröm och att man snart skulle vakna upp och vara befriad från problem, sorger och lidanden. Men detta är kanske inte bara en from önskan? Är den ”verklighet” vi upplever här och nu den enda möjliga? Eller finns det en ”annan verklighet” som är ”mera verklig” än den vi lever i nu? Vad är dröm och vad är verklighet? Inspelat den 11 juli 2015, Martinus Center Varnhem

Pin It on Pinterest

Share This