Kön i förändring

Gränserna för vad som ryms i manligt respektive kvinnligt beteende förändras successivt. En friare syn på kön och könsidentiteter skapar möjligheter, men ställer samtidigt nya krav på den enskilde att förstå sig själv i relation till andra och på förmågan att leva med någon av motsatt eller samma kön. När de traditionella könsrollerna har spelat ut sin roll måste vi bli bättre på att förstå individuella skillnader mellan människor. Inspelat den 2 juli 2015, Martinus Center Varnhem

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of