Udgivet af Martinus Center Varnhem

För tvåtusen år sedan förebådade Kristus ankomsten av “Hjälparen den heliga anden”, som skulle lära människorna det som hans samtid inte kunde förstå. Denna ”hjälpare” visar sig för oss idag som den andliga vetenskapen. Genom denna har livets facit gjorts tillgängliga för intelligensmässig analys och inviger den ”utvecklade forskaren” i livets mysterium. Detta mysteriums lösning visar sig för oss som kulminerande kärlek. Inspelat den 4 juli 2016.

Pin It on Pinterest

Share This