Hela den nuvarande utvecklingen av den moderna människan är uteslutande en process om att bli medveten om oss själva. Genom förståelsen av att vi har ett tusenårigt instinktivt djuriskt vanemedvetande som är på retur och samtidigt ett nytt, diametralt motsatt medvetande som är i tillväxt kan vi lättare utveckla tolerans och förståelse för både oss själva och andra. Genom vår färd från omedvetenhet till medvetenhet som har tagits upp under veckan, kan vi börja lära oss att tänka i samklang med tillvarons allra högsta framträdande, dvs. kärleken. Inspelat den 3 juli 2015, Martinus Center Varnhem.

Pin It on Pinterest

Share This