Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi

Filosofer från Platon till Martinus har beskrivit vår verklighetsuppfattning som illusorisk. Nu kan många människor mena att livet inte kan vara en illusion – det är ju i allra högsta grad en verklighet vi upplever! Och det är ju absolut sant. Men livet är i grunden något helt annat än det som vi nu förmår att uppleva och det är därför Martinus med flera har använt begreppet illusion. Ju mer vi vet om denna verklighet desto lättare blir det att hantera den, det vill säga desto lättare blir det att leva. Inspelat den 24 september 2016, fjällgatan 23 b, Stockholm.

Pin It on Pinterest

Share This