Självkännedom är helt central för förståelsen av vårt öde. Både inom den medicinska och den psykologiska vetenskapen växer kunskapen om att våra föreställningar, tankar och känslor har stort inflytande på såväl hälsa och relationer som på vårt upplevda välbefinnande. Med Martinus andliga vetenskap utvidgas förståelsen av vår andliga natur och av medvetandet som ett resultat av de samlade erfarenheterna från våra tidigare liv. Även om den största delen av dessa erfarenheter är omedvetna har de stort inflytande som klangbotten för allt vi upplever och alla val vi gör. Ödets lagar och livets spegelprincip är mycket effektiva redskap, när vi önskar ökad självkännedom och mer harmoni i livet. Inspelat den 14 mars 2015, Stockholm.

Pin It on Pinterest

Share This