Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi

Det latinska ordet för främling är ”hostis”, som också betyder ”fiende”. Man satte alltså likhetstecken mellan främling och fiende. På flera språk, bl.a. engelskan, finns flera ord där ”hostil”, som ju betyder ”fientlig”, ingår. Främlingen var alltså inte bara något främmande, utan också en fiende, som det gällde att skydda sig emot. I en okänd omvärld befolkad av främlingar/fiender måste man vara på sin vakt mot allt som hotade att rubba den kända ordningen. Men vår utveckling från djur till människa innebär att allt mer av det okända blir känt och därmed också kommer att kunna införlivas i det Martinus kallar vårt ”sympatifält”. Nyfikenheten på det okända på alla områden övervinner till sist rädslan och öppnar nya medvetande- och upplevelsehorisonter som förändrar våra liv. Inspelat den 31 augusti 2019, stiftelsen Martinus kosmologi, Stockholm.

Pin It on Pinterest

Share This