Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi

Föreställningen om Utopia eller en ideal mänsklig värld, först gestaltad av Thomas Moore på 1500-talet, blir allt aktuellare efter hand som människan sakta förvandlas från fortplantningsväsen till skaparväsen. Denna människans utopiska längtan kommer i föredraget att exemplifieras genom gestaltningar från litteratur, film och bildkonst. Genom Martinus analyser förstår vi att Utopia, Shangri-la etc. kommer att bli en verklig realitet här på jorden i form av ett internationellt världsrike, då vi människor genomgår en genomgripande transformation från mentala djur med fortplantning, självbevarelsedrift och dödlig konkurrens som drivkrafter, till kärleksväsen med genial förmåga att skapa och bidra för allas njutning. Inspelat den 6 maj 2017, fjällgatan 23 B, stiftelsen Martinus Kosmologi, Stockholm

Pin It on Pinterest

Share This