Vägen till tolerans – att förstå utvecklingstanken, Föredrag av Harald Berglund

För att hjälpa oss att få en större förståelse för våra medmänniskor – och därmed skapa en grund för tolerans av allt och alla – har Martinus förklarat hur vi alla skiljer oss åt bl.a. beroende på förhållandet mellan känslan och intelligensen i vårt medvetande. Genom förståelsen av medvetandets olika energikonstellationer visar han oss vägen mot en allt större förmåga till förlåtelse och slutmålet: sann kärlek. Inspelat den 30 juni, 2015.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of