Livet – en fråga om kärlek (svensk)

Varje liv vi lever utgör ett nytt kapitel av vår alldeles unika livets bok. Vad är det primära i formandet av den personlighet och det öde vi upplever i detta jordeliv? Vilken vägledning kan den andliga vetenskapens psykologi ge oss i vår mänskliga utveckling? Att förstå vad kärlek är, i såväl teori som praktik, kan vara en avgörande hjälp för att orientera sig i en nu ganska brokig och orolig tid.

Sören kommer att presentera några av grundtankarna i sin nya bok Livet – en fråga om kärlek – om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv.

Pin It on Pinterest

Share This