Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi

Hur är förhållandet mellan öde och ansvar? Vilket ansvar har vi i våra familje-, vänskaps- och arbetsrelationer – och i förhållande till världssituationen? Med utgångspunkt i reinkarnations- och karmatanken, kan detta att förstå de olika ansvarsområdena bli en spännande resa mot en ökad medvetenhet. Det kan i sin tur öppna för mer livsglädje och bättre samarbete med livets andliga dimensioner. Inspelat den 3 mars 2018, stiftelsen Martinus kosmologi, Stockholm.

Pin It on Pinterest

Share This