Udgivet af Martinus Center Varnhem

Livets mening blir till faktum för oss genom livets direkta tal. Vår
förståelse baseras på den utveckling som vi genom tidsepoker
tillägnat oss i vilken vi bland annat utvecklar känslan och intelligensen.
Genom världsåterlösare som till exempel Kristus har försynen låtit nya
tankar inkarnera i jordmänniskokroppen. Efterhand blir vi mer och
mer självständigt tänkande individer och livet blir till vetenskap för den
moderna människan. Inspelat den 9 juli 2018, Martinus Center Varnhem.

Pin It on Pinterest

Share This