Rörelsen är livets förnämsta kännetecken, säger Martinus. Men vad är en rörelse egentligen och vad är det som rör sig? Livet – vad eller vem är det och varför finns det över huvud taget? I föredraget kommer ovanstående begrepp att analyseras, dels med utgångspunkt från Martinus Tredje testamentet, dels ur modern, materialistisk synvinkel. Inspelat den 31 oktober 2015, fjällgatan 23 B, Stockholm.

Pin It on Pinterest

Share This