Rörelsen är livets förnämsta kännetecken, säger Martinus. Men vad är en rörelse egentligen och vad är det som rör sig? Livet – vad eller vem är det och varför finns det över huvud taget? I föredraget kommer ovanstående begrepp att analyseras, dels med utgångspunkt från Martinus Tredje testamentet, dels ur modern, materialistisk synvinkel. Inspelat den 31 oktober 2015, fjällgatan 23 B, Stockholm.

Share This