Från evigheten och hit
Martinus betonar att ingen världsbild kan var sann om den inte går upp i evigheten och ingen verklighetsbeskrivning är heller fullständig om den inte kan beskrivas som en omistlig del av vår eviga tillvaro. Vi startar vår studiedag i det eviga perspektivet och landar i den omtumlande och epokavgörande tid som vi upplever just nu. Det är, enligt de kosmiska analyserna, det största skiftet i vår evolutionära resa genom spiralkretsloppet, då mörker blir till ljus, okunskap och förvirring blir till insikt och tillförsikt, och konkurrens och hat vänds till samarbete och kärlek.
Välkommen till ett Kosmoseri, ett kåseri i ord, bilder och toner … med några nyskrivna sånger.

Pin It on Pinterest

Share This