Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi

”Lär dig livets stora gåta: älska, glömma och förlåta”, säger ett gammalt talesätt. Men i en tid då ohyggliga händelser avlöser varandra i när och f järran kan det kanske tyckas övermäktigt att förlåta. Samtidigt är det ju då av största värde att titta närmare på vad sann förlåtelse egentligen innebär. Varför ska man egentligen förlåta? Kan man verkligen förlåta allt? Hur går det i så fall till? Hur vet man att man verkligen har förlåtit? Vi undersöker ämnet förlåtelse på olika sätt och tar reda på vad Martinus säger om det. Det finns också utrymme för samtal och egna tankar. Inspelat den 7 oktober 2017. Stiftelsen Martinus kosmologi, Stockholm.

Pin It on Pinterest

Share This