Kristus är, enligt Martinus andliga vetenskap, inte enbart en person, men också ett nytt medvetande, som inkarnation efter inkarnation växer fram i oss alla. Denna vår mänskliga sida uppnår sin fulla kraft i den färdigutvecklade kosmiskt medvetna människan. Julens budskap om människobarnets födelse är en symbolisk beskrivning av vår egen inre förvandling. Inspelat den 5 december 2015.

Pin It on Pinterest

Share This