I den sjätte och sista delen av symbolverket Den eviga världsbilden – som utkom under 2015 – finns ett antal spännande och icke tidigare publicerade symboler av Martinus om jordklotet och dess utveckling genom olika stadier. Under detta föredrag ska vi titta närmare på dem och försöka skapa oss en bild av denna utveckling i forntid, nutid och framtid. En annan spännande fråga är ju också vilken relation jordklotet som levande organism har till den större organism där den ingår som en organisk beståndsdel. Alltså vilken roll spelar jordklotet i den livsenhet vi kallar solsystemet? Och vilken roll spelar solen och de andra planeterna och månarna i denna kosmiska livsenhet? Del 1 av 2, inspelat den 21 maj 2016. Del 2: https://youtu.be/fYNks33KoMI

Pin It on Pinterest

Share This