Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi

Utifrån Martinus världsbild skisserar Kurt Jesus ställning och uppdrag. Bl.a. visas att vår traditionella uppfattning om att Jesus dog för att sona våra synder, inte är förenlig med en konsistent och logisk gudsbild. Föredraget tar, kort sagt, upp några av Jesus centrala utsagor och belyser vilka konsekvenser dessa får för vår livssyn. Inspelat den 10 september 2016.

Pin It on Pinterest

Share This