Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi

Martinus kosmiska analyser av vår eviga struktur och vårt medvetande ger oss en djupare förståelse av vad det vill säga att vara människa och vilka drivkrafter som ligger bakom vårt medvetande och våra handlingar. Om människan har eller inte har en ”fri vilja” har diskuterats i århundraden, och begreppet har varit centralt inom både religion och filosofi. Det finns dock ingen allmänt accepterad definition av ”fri vilja”. Med ”fri vilja” menas ofta att vi i viss utsträckning har möjlighet att via förnuftet styra eller påverka våra handlingar, oberoende av övernaturliga faktorer. Determinismen däremot, står för uppfattningen att hela världen, inklusive alla våra handlingar, har ett förutbestämt resultat i alla situationer. Föredraget vill försöka belysa att dessa två uppfattningar inte behöver stå i konflikt med varandra, utan lever sida vid sida och kompletterar varandra. Inspelat den 3 februari 2017, fjällgatan 23 B, Stiftelsen Martinus kosmologi, Stockholm

Pin It on Pinterest

Share This