MartinusForumDk

Information om foredraget
Foredragsholder: Erik Gerner Larsson
Dato: 1971
Sted: Martinus Center Klint
Lydkvalitet: Lille hul i lyden ca. 16m. Lydniveau svinger lidt.

Brug af symboler/billeder i foredraget:
Symbol 33 – De dyriske og menneskelige tankeklimaer (sandsynligvis)(21:30)
Symbol 6, symbol 14 eller måske stadig symbol 33. Symbol med spiralkredsløb (27:00)
Symbol 14 – “Det kosmiske spiralkredsløb 1” eller symbol 76 – Det kosmiske spiralkredsløb 2.Det ufuldkomne menneske (37:00)
er det de rigtige symboler?

Indhold i foredraget:
– Vores oplevelse af livet og døden
– Martinus anekdote om døden (3m30)
– Der er intet at frygte ved døden
– Efter døden vender vi tilbage til en ungdom
– Kroppen ældes men ikke nødvendigvis det mentale.
– Kosmologien fødes i den fysiske verden og danner ny tankesfære på det åndelige plan. Hemmeligheden bag Klints atmosfære (11m20)
– Begærledet vilje og forstandskontrolleret vilje og at ændre ulykke til lykke (13m20)
– EGL’s private system (16m30)
– Snak med Gud (18m30)
– Martinus anekdote om at livet ikke behøver at være så hårdt (18m50)
– Martinus anekdote om ung mand (20m00)
– Vi vil helst være i “en lettere verden”
– Polforvandling
– Åbne og lukkede mennesker. Martinus anekdote om ikke at elske mennesker (24m30)
– Om glimt fra en ny strålende verden (27m00)
– Vi befinder os i mørkets og uvidenhedens kulmination.
– Man er åndsvidenskabsmand i det omfang man kan gennemskue sine selvoplevede erfaringer. Derudover må man tro (29:15)
– Symbol 6? Måske et symbol med kredsløb på. Man kan se tyngdeenergien symboliseret.
– Om samvittighed, anger og fortrydelse (35m00)
– Strålende oplevelse efter
– Evigheden, vores egen spiral, atomer, kloder, solsystemer, mælkevejssystem (37:00)
– Tiden og evigheden
– Gør store problemer til små. Øv dig i at smile.
– Martinus anekdote om fin dame (41m00)
– Gør dig ikke større end du er.

Forbedringsforslag til beskrivelsen?

Links:
Flere foredrag af Erik Gerner Larsson
Stil spørgsmål om foredraget
Relaterede spørgsmål og svar (tag)
Forumemne om foredraget

ID: K158/K001

Alle foredrag af Erik Gerner Larsson: