Krig eller fred, lykke eller ulykke – hvem oplever hvad? Det der afgør, om det bliver det ene eller det andet kan føles som tilfældigheder. Men set ud fra det perspektiv Martinus viser i Åndsvidenskaben, findes der urokkelige livslove, som regulerer alle nationers såvel som individers skæbnesituationer. Disse livslove er lige så eksakte som de fysiske og kemiske love. Åndsvidenskaben tilbyder her en forskningsvej i bevidsthedens kemi, det vil sige i skæbnevidenskab. Mørket viser sig her som dybt meningsfuld for skabelsen af en højere bevidsthed og en menneskelig kultur. Gennem yderligere en række liv vil vi gennem hverdagens glæder og bekymringer lære os at se logikken og kærligheden i den Guddommelige lov: “Som vi sår, må vi høste”.

Pin It on Pinterest

Share This