Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi

Vi kommer att få höra om den andliga vetenskapens syn på färger, som kosmiskt sett är en integrerad del av det levande väsendets medvetande. Naturvetenskapen å andra sidan, menar att färgerna är integrerade i de yttre skapade tingen. Vi ska därför få höra om några spännande infallsvinklar till färgskalan i förhållande till några av den andliga vetenskapens eviga principer och andliga grundenergier, t.ex. i förhållandet mellan vibrationer och energier, perspektivprincipen och kontrastprincipen och därmed till allkärleken, som är färgernas högsta kosmiska eller andliga mening. Inspelat i Stockholm den 18 februari 2017, stiftelsen Martinus kosmologi.

Pin It on Pinterest

Share This