Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi

Tron på ”döden” som livets upphörande är världens största illusion eller övertro, säger Martinus. I verkligheten finns det ingen ”död” som inte samtidigt är en ”födelse” – ingen slutpunkt som inte samtidigt är en startpunkt – liksom det inte heller finns någon ”födelse” som inte samtidigt är en ”död”. ”Den andra födelsen” är därför en mer adekvat beteckning på den process vi kallar ”döden”. Vad innebär denna födelse, enligt Martinus? Inspelat den 3 september 2016, fjällgatan 23 B, Stockholm.

Pin It on Pinterest

Share This