Udgivet af Martinus Center Varnhem

Hur vi skapar vårt öde och den därav nödvändiga reinkarnationen ska
inte längre vara ett mysterium för oss. Hur skapar vi då det liv som är i
samklang med vår utvecklingsnivå? Alla olyckliga ödens första och
innersta orsak är djupast sätt individens tankar. Vi är på väg att komma
till insikt om hur vi kan tänka i överensstämmande med livslagarna.
Inspelat den 11 juli 2018, Martinus Center Varnhem.

Pin It on Pinterest

Share This