Den tradisjonelle kristendom, Bibelen og ”Det tredje testamente: Del 3

I slutten av 1979 fikk Martinus en impuls om at hele hans verk skulle utgis under tittelen «Det Tredje Testamente», og Martinus handlet alltid på grunnlag av impulser innenfra, som i hans tilfelle er det samme som å være ett med Gud.

Kristendommen er verdensaltets aller høyeste og helligste livsepoke, hjemstedet for alle vesener som er ett med Gud. Begrepet Kristus eksisterte lenge før Jesus av Nasaret ble født og er i virkeligheten uttrykk for selve verdensgjenløsningsprinsippet, som igjen er foreldreprinsippet.

Gjennom Martinus’ verk «Det tredje testamente» er kristendommen på vei tilbake igjen. Den presenteres ikke lenger som en tro, men i intellektualisert form som er det samme som livsmysteriets løsning.

Pin It on Pinterest

Share This