Martinus skriver i artikeln ”Samvete” i Kosmos nr 5 2003, att vår auras vibrationer, d.v.s. vårt sätt att tänka och känna och vårt samvete, är den enda form av verkligt beskydd som finns i världen. Vi tittar närmare på hur Martinus beskriver detta kosmiska beskydd. Inspelat den 7 mars 2015, Fjällgatan 23 B, Stockholm.

Pin It on Pinterest

Share This